Vách ngăn trang trí

  Vách ngăn trang trí

  Vách ngăn trang trí

  Thêm giỏ hàng thành công.
  0764228989
  Hướng dẫn mua hàng

  1. Trách nhiệm của khách hàng

  ➩ Người mua có trách nhiệm thanh toán toàn bộ tiền hàng, thuế  (nếu có), phí vận chuyển (nếu có).

  ➩ Tìm hiểu kỹ thông tin chi tiết sản phẩm trước khi đặt mua hàng như: kích thước, chủng loại, chất liệu, xuất xứ,… hàng hóa trước khi đặt hàng.

  ➩ Cam kết chỉ đặt những mặt hàng phụ vụ cho mục đích cá nhân, phi mậu dịch. Tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.

  ➩ Trách nhiệm về chất lượng hàng khi mua tại Nội Thất Anh Quân thuộc về người bán. Được xác định thông qua uy tín của người bán. Khách hàng cần tìm hiểu uy tín của người bán trước khi đặt.

  2. Trách nhiệm của người bán

  ➩ Đảm bảo tính trung thực của thông tin mô tả sản phẩm.

  ➩ Người bán có trách nhiệm chuyển hàng tới nhà hoặc địa điểm khách hàng đề ra

  ➩ Đóng gói hàng hóa theo tiêu chuẩn vận chuyển tốt nhất.

  Chia sẻ:
  Tin liên quan